Vyhlášení literárních soutěží Cena Havran o nejlepší českou detektivní povídku a Cena Jiřího Marka o nejlepší českou detektivní knihu roku 2023

Út, 30.01.2024 - 11:47 (redaktor Richard Spitzer )

Vážení příznivci,

Česká sekce AIEP každoročně udílí prestižní ceny v oblasti literární tvorby. V roce 2024 bude už po 30. udělena Cena Havran za nejlepší českou detektivní povídku napsanou či publikovanou v loňském roce, a po 29. pak Cena Jiřího Marka za nejlepší původní knihu detektivního žánru vydanou v uplynulém roce.

CENA HAVRAN

Do Ceny Havran přijímáme povídky napsané či publikované v roce 2023, původním jazykem textu musí být čeština. Autor může přihlásit maximálně dvě povídky o rozsahu maximálně 12 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer). Prosíme autory, aby si rozsah před zasláním povídky zkontrolovali, delší texty nebudou přijaty. Porotci hodnotí povídky anonymně, proto neuvádějte u povídky své jméno – to napište do průvodního e-mailu spolu se svou adresou a telefonem. Povídky, u kterých nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, nebudou do soutěže přijaty. Zasláním povídky autor uděluje svolení k publikování díla.

Povídky zasílejte pouze e-mailem ve Wordu (ne PDF), a to na adresu: ceskadetektivka@gmail.com.

Uzávěrka soutěže je v neděli 30. dubna 2024.

CENA JIŘÍHO MARKA

Do soutěže přijímáme knihy detektivního nebo kriminálního žánru, které byly poprvé vydány v roce 2023. Podmínkou je, aby kniha měla ISBN a byla publikována v tištěné podobě, původním jazykem díla musí být čeština. Knihu může do soutěže přihlásit autor nebo nakladatel. Přihlásit lze maximálně dvě díla jednoho autora. Knihu je nutno zaslat ve dvou exemplářích (výjimečně jednu tištěnou a jednu elektronickou verzi), k zásilce je třeba připojit kontaktní údaje na autora (e-mail, adresu a telefon).

Knihy posílejte na adresu: 

Jan Frána
Balíkovna Pošta Plzeň 28
Rokycanská 1385/130, 328 00 Plzeň 4-Doubravka
tel. 724352719
mail: jan.frana@c-box.cz

nebo

Balík na poštu:

Jan Frána
Pošta Plzeň 12
Masarykova 912/93 312 00 Plzeň 4-Doubravka
tel. 724352719
mail: jan.frana@c-box.cz

(preferujeme Balíkovnu pošta Plzeň 28)

Případné elektronické verze zašlete na email: ceskadetektivka@gmail.com

Uzávěrka soutěže je v neděli 30. dubna 2024.

Vítězové soutěží budou vyhlášeni 6. října 2024 odpoledne, v sále v ulici Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 (přímo naproti Masarykovu nádraží).
Nejlepší zaslané soutěžní povídky budou zároveň publikovány ve sborníku, případně na našich webových stránkách.

Informace o české sekci AIEP najdete na těchto stránkách.

Za výbor AIEP:
B. M. Horská