Literární soutěže o nejlepší detektivky 2020

Čt, 11.02.2021 - 11:37 (redaktor FrantisekSpacek )

Literární soutěže
O nejlepší detektivní povídku: Cena Havran
O nejlepší českou detektivku vydanou v roce 2020: Cena Jiřího Marka

Česká sekce AIEP již tradičně udílí prestižní ceny v oblasti detektivní tvorby. Už po sedmadvacáté bude v roce 2021 udělena Cena Havran za nejlepší detektivní povídku roku, po pětadvacáté pak Cena Jiřího Marka za nejlepší knihu detektivního žánru vydanou v uplynulém roce.

Výbor AIEP – České asociace autorů detektivní literatury vyhlašuje soutěže pro nejlepší původní díla předchozího roku:
CENA HAVRAN
Do Ceny Havran přijímáme povídky napsané či publikované v roce 2020, původním jazykem textu musí být čeština. Každý autor může přihlásit až dvě povídky o rozsahu maximálně 12 normostran (1 normostr. = 1800 znaků včetně mezer). Prosíme autory, aby si rozsah před zasláním povídky zkontrolovali, delší texty nebudou přijaty. Porotci hodnotí povídky anonymně, proto neuvádějte u povídky své jméno – to napište do průvodního e-mailu spolu se svou adresou a telefonem. Povídky, u kterých nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, nebudou do soutěže přijaty. Zasláním povídky autor uděluje svolení k publikování díla.
Povídky zasílejte pouze e-mailem, a to na adresu: ceskadetektivka@gmail.com.
Uzávěrka soutěže je v pondělí l. března 2021.
CENA JIŘÍHO MARKA
Do soutěže přijímáme knihy detektivního nebo kriminálního žánru, které byly poprvé vydány v roce 2020. Podmínkou je, aby kniha měla ISBN a byla publikována v tištěné podobě, původním jazykem díla musí být čeština. Každý autor může do soutěže přihlásit maximálně dvě knihy. Přihlášené dílo je nutno zaslat ve dvou exemplářích (výjimečně může jít o jednu tištěnou a jednu elektronickou verzi). Knihu může do soutěže přihlásit buď autor, nebo nakladatel. K zásilce je třeba připojit kontaktní údaje na autora (e-mail, adresu a telefon).
Knihy posílejte na adresu:
PhDr. Lubor Falteisek, Teplická 40/270, 190 00 Praha 9, případné elektronické verze na email: ceskadetektivka@gmail.com.
Uzávěrka soutěže je 1. března 2021.

Předpokládáme, že výsledky soutěží budou zveřejněny v červnu 2021. Nejlepší povídky budou zároveň publikovány ve sborníku.
Informace o české sekci AIEP najdete na webu www.ceskadetektivka.cz nebo na facebookových stránkách Česká detektivka.

Za výbor AIEP
B. M. Horská, místopředsedkyně