Vyhlášení soutěží pro rok 2022

Ne, 20.03.2022 - 10:07 (redaktor B. M. Horská )

Vážení příznivci, dovolujeme si vyhlásit literární soutěže: O nejlepší českou detektivní povídku: Cena Havran O nejlepší českou detektivní knihu roku 2021: Cena Jiřího Marka Česká sekce AIEP každoročně udílí prestižní ceny v oblasti literární tvorby. Už po 28. bude v roce 2022 udělena Cena Havran za nejlepší původní detektivní povídku, po 26. pak Cena Jiřího Marka za nejlepší původní knihu detektivního žánru vydanou v uplynulém roce. Výbor AIEP – České asociace autorů detektivní literatury – vyhlašuje soutěže pro nejlepší původní díla předchozího roku:

CENA HAVRAN Do Ceny Havran přijímáme povídky napsané či publikované v roce 2021, původním jazykem textu musí být čeština. Autor může přihlásit maximálně dvě povídky o rozsahu maximálně 12 normostran (1 nstr. = 1800 znaků včetně mezer). Prosíme autory, aby si rozsah před zasláním povídky zkontrolovali, delší texty nebudou přijaty. Porotci hodnotí povídky anonymně, proto neuvádějte u povídky své jméno – to napište do průvodního e-mailu spolu se svou adresou a telefonem. Povídky, u kterých nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, nebudou do soutěže přijaty. Zasláním povídky autor uděluje svolení k publikování díla. Povídky zasílejte pouze e-mailem, a to na adresu: ceskadetektivka@gmail.com. Uzávěrka soutěže je v sobotu 30. dubna 2022.

CENA JIŘÍHO MARKA Do soutěže přijímáme knihy detektivního nebo kriminálního žánru, které byly poprvé vydány v roce 2021. Podmínkou je, aby kniha měla ISBN a byla publikována v tištěné podobě, původním jazykem díla musí být čeština. Knihu může do soutěže přihlásit autor nebo nakladatel. Přihlásit lze maximálně dvě díla jednoho autora. Knihu je nutno zaslat ve dvou exemplářích (výjimečně jednu tištěnou a jednu elektronickou verzi), k zásilce je třeba připojit kontaktní údaje na autora (e-mail, adresu a telefon). Knihy posílejte na adresu: PhDr. Lubor Falteisek, Teplická 40/270, 190 00 Praha 9, případné elektronické verze na email: ceskadetektivka@gmail.com. Uzávěrka soutěže je v sobotu 30. dubna 2022.

Předpokládáme, že výsledky soutěží budou zveřejněny v září 2022. Nejlepší soutěžní povídky budou zároveň publikovány ve sborníku. Informace o české sekci AIEP najdete na webu

Za výbor AIEP B. M. Horská a Lubor Falteisek