Výsledky soutěží 2022

Út, 11.10.2022 - 22:12 (redaktor B. M. Horská )
Kristýna s knihou

Vážení autoři, dlouho očekávané výsledky jsou zde:
Cena Havran 2022
za povídky českých autorů detektivního a kriminálního žánru vydané roku 2021:
1. místo za povídku "Vesnická neromance 2" Zdeněk Hledač z Ostravy
2. místo za povídku "Zlatý medvěd" Vítězslava Felcmanová z Prahy
3. místo za povídku "Dolce Vita" Tereza Benešová z Velké Polomi
Výsledky literární soutěže o Cenu Jiřího Marka 2022,
ve které soutěžily knihy českých autorů detektivního a kriminálního žánru vydané roku 2021
1. cena: Kristýna Trpková: Stvůra, Kalibr 2021
2. cena: Jiří Březina: Mizení, Motto 2021
3. cena: František Šmehlík: Slyšet jeleny zpívat, Argo 2021
Zvláštní cena poroty:
Petr Sagitarius: Trujkunt (Klasztor, Návrat) a Trujkunt (Pierot, Na krev), Argo 2021
Čestné uznání: Petra Klabouchová: Prameny Vltavy, Host 2021
Antonín Mazáč: Aristokrat, Cosmopolis 2021
Václav Křivanec: Dál nechoď!, Talent Pro ART 2021
V Praze 9. října 2022