Vyhlášení literárních soutěží Cena Havran o nejlepší českou detektivní povídku a Cena Jiřího Marka o nejlepší českou detektivní knihu roku 2022

Po, 27.02.2023 - 19:26 (redaktor Richard Spitzer )

Vážení příznivci, Česká sekce AIEP každoročně udílí prestižní ceny v oblasti literární tvorby. V roce 2023 bude už po 29. udělena Cena Havran za nejlepší českou detektivní povídku napsanou či publikovanou v loňském roce, a po 28. osmé pak Cena Jiřího Marka za nejlepší původní knihu detektivního žánru vydanou v uplynulém roce.

 

CENA HAVRAN

Do Ceny Havran přijímáme povídky napsané či publikované v roce 2022, původním jazykem textu musí být čeština. Autor může přihlásit maximálně dvě povídky o rozsahu maximálně 12 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer). Prosíme autory, aby si rozsah před zasláním povídky zkontrolovali, delší texty nebudou přijaty. Porotci hodnotí povídky anonymně, proto neuvádějte u povídky své jméno – to napište do průvodního e-mailu spolu se svou adresou a telefonem. Povídky, u kterých nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, nebudou do soutěže přijaty. Zasláním povídky autor uděluje svolení k publikování díla.

Povídky zasílejte pouze e-mailem, a to na adresu ceskadetektivka@gmail.com.

Uzávěrka soutěže je v neděli 30. dubna 2023.

 

CENA JIŘÍHO MARKA

Do soutěže přijímáme knihy detektivního nebo kriminálního žánru, které byly poprvé vydány v roce 2022. Podmínkou je, aby kniha měla ISBN a byla publikována v tištěné podobě, původním jazykem díla musí být čeština. Knihu může do soutěže přihlásit autor nebo nakladatel. Přihlásit lze maximálně dvě díla jednoho autora. Knihu je nutno zaslat ve dvou exemplářích (výjimečně jednu tištěnou a jednu elektronickou verzi), k zásilce je třeba připojit kontaktní údaje na autora (e-mail, adresu a telefon).

Knihy posílejte na adresu PhDr. Lubor Falteisek, Teplická 40/270, 190 00 Praha 9, případné elektronické verze na email ceskadetektivka@gmail.com.

Uzávěrka soutěže je v neděli 30. dubna 2023.

 

Předpokládáme, že výsledky soutěží budou zveřejněny v září 2023. Nejlepší soutěžní povídky budou zároveň publikovány ve sborníku.

Informace o české sekci AIEP najdete na webu ceskadetektivka.cz.

 

Za výbor AIEP

B. M. Horská a Lubor Falteisek