Vyhlášení soutěží pro rok 2018

St, 03.01.2018 - 08:15 (redaktor FrantisekSpacek )

Česká sekce AIEP udílí tradiční prestižní ceny v oblasti detektivní tvorby. Již počtytřiadvacáté bude v roce 2018 udělena Cena Havran za nejlepší detektivní povídku roku, potřiadvacáté Cena Jiřího Marka za nejlepší knihu vydanou v uplynulém roce.
Výbor AIEP – Česká asociace autorů detektivní literatury vyhlásil soutěže pro rok 2018:

Cena Jiřího Marka

Do soutěže je možné přihlásit od jednoho autora maximálně dvě tištěné knihy detektivního nebo krimi žánru knižně poprvé vydané v roce 2017. Původním jazykem textu musí být čeština. Přihlášené dílo je nutno zaslat ve dvou exemplářích. Za autora může knihu zaslat rovněž nakladatel. Ke knize je třeba připojit kontaktní údaje na autora (e-mail, případně poštovní adresa a telefon). Uzávěrka soutěže je 28. února 2018.
Knihy posílejte na adresu:

Lubor Falteisek
Teplická 40/270
190 00 Praha 9

Cena Havran
Do Ceny Havran může každý autor přihlásit dvě povídky o rozsahu maximálně 12 stran strojopisu (normostrana = 30 řádek × 60 znaků, včetně mezer). Žádáme autory, aby rozsah dodrželi, delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či publikované v roce 2017. Porotci hodnotí povídky anonymně, je tedy třeba, aby autoři u povídky neuváděli své jméno a uvedli ho pouze v průvodním e-mailu. Dále autory prosíme, aby v mailu případně uvedli i další kontaktní údaje (poštovní adresa a telefon).
Zasláním povídky autor uděluje svolení k publikování díla ve sborníku nejlepších detektivních povídek roku a/nebo v periodických publikacích Pražské vydavatelské společnosti.
Uzávěrka soutěže je 28. února 2018.
Povídky stačí zaslat pouze e-mailem, a to na adresu: ceskadetektivka@gmail.com
Informace: František Špaček, telefon 606 626 512, e-mail ceskadetektivka@gmail.com

 

V průběžně doplňovaném Seznamu doručených povídek do soutěže Cena Havran 2017 na stránce
http://www.ceskadetektivka.cz/node/63 si můžete ověřit, jestli jsme povídku dostali.