Vyhlášení soutěží na rok 2019

Út, 04.12.2018 - 12:31 (redaktor FrantisekSpacek )
Logo AIEP

Česká sekce AIEP udílí tradiční prestižní ceny v oblasti detektivní tvorby.

Již popětadvacáté bude v roce 2019 udělena Cena Havran za nejlepší detektivní povídku roku, počtyřiadvacáté Cena Jiřího Marka za nejlepší knihu vydanou v uplynulém roce.

Děkujeme za respektování podmínek obou soutěží, které uvádíme níže. Jejich dodržení usnadní organizování obou literárních cen.

 

Výbor AIEP – Česká asociace autorů detektivní literatury vyhlásil soutěže pro nejlepší díla roku 2018:

Cena Jiřího Marka

Do soutěže je možné přihlásit od jednoho autora maximálně dvě knihy detektivního nebo krimi žánru knižně poprvé vydané v roce 2018. Podmínkou je, aby měla kniha ISBN a byla publikována v tištěné podobě. Původním jazykem textu musí být čeština. Přihlášené dílo je nutno zaslat ve dvou exemplářích. Za autora může knihu zaslat rovněž nakladatel. Ke knize je třeba připojit kontaktní údaje na autora (e-mail, případně poštovní adresa a telefon).

Uzávěrka soutěže je 28. února 2019.

Knihy posílejte na adresu:
Lubor Falteisek Teplická 40/270 190 00 Praha 9

Cena Havran

Do Ceny Havran může každý autor přihlásit dvě povídky o rozsahu maximálně 12 normostran (normostrana = 30 řádek × 60 znaků, tedy celkem 1 800 znaků včetně mezer). Žádáme autory, aby si rozsah před zasláním povídky pečlivě zkontrolovali. Povídky musí být napsané či publikované v roce 2018. Porotci hodnotí povídky anonymně, je tedy třeba, aby autoři u povídky neuváděli své jméno a uvedli ho pouze v průvodním e-mailu. Dále autor uvede v e-mailu své kontaktní údaje (poštovní adresa a telefon). Povídky, u kterých nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, budou ze soutěže vyřazeny. Zasláním povídky autor uděluje svolení k publikování díla.

Uzávěrka soutěže je 28. února 2019.

Povídky stačí zaslat pouze e-mailem, a to na adresu: ceskadetektivka@gmail.com

Seznam zaslaných povídek a knih bude průběžně aktualizován na webu.

Informace o obou soutěžích: František Špaček, telefon 606 626 512, e-mail ceskadetektivka@gmail.com